1. เลือกสินค้าของคุณ

คุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการสั่งจองสินค้าโดยการคลิกที่ปุ่ม “Add to Cart หรือ หากคุณต้องการเลือกสินค้าเก็บไว้และชำระเงินภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการที่ชอบ” ซึ่ง ณ ที่นี้ คุณต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อที่ระบบจะได้บันทึกสินค้าไว้ใน “สินค้าที่สนใจ”

2. ตรวจสอบหรือแก้ไขรายการสินค้า

คุณสามารถทำการตรวจสอบหรือแก้ไขรายการสินค้าที่คุณต้องการสั่งจองได้ในหน้า ตะกร้า" หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สั่งจองสินค้า” เพื่อดำเนินการ การสั่งซื้อสินค้า

3.   เลือกทำรายการสั่งจองสินค้า

4.   ยืนยันคำสั่งจองสินค้าทางอีเมล

เมื่อคุณได้ทำรายการสั่งจองสินค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลใบเสนอราคาของบริษัทในการติดตั้งสินค้า และเมื่อคุณได้ตกลงราคาแล้ว ทางบริษัทจะชำระเงินเป็น งวดตามเวลาที่กำหลด

งวดที่ 1 20% ของความคืบหน้างาน

งวดที่ 2 50% ของความคืบหน้างาน

งวดที่ 3 70% ของความคืบหน้างาน

งวดที่ 4 100% ของความคืบหน้างาน

5.   เลือกวิธีการชำระเงิน                                                                                                      คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ผ่านOnline Banking

2011. Manus Prosystem Logistic
Powered by Joomla 1.7 Templates
///